Haberler
GRUP FİRMA ADINA YAPILAN FORWARD İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER | Ahmet AKIN | Yeminli Mali Müşavir | Resmi Web Sitesi
GRUP FİRMA ADINA YAPILAN FORWARD İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Tarih : 17.01.2020 08:45:54 | Okunma Sayısı : 164
Döviz kurlarındaki dalgalanmadan kaynaklı kur risklerinin kontrol edilmesi ve bunun getireceği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla şirketlerce forward işlemleri yapılmaktadır. Yapılan forward işlemleri uyarınca, satıcı konumundaki banka ile ileri bir tarihte satın alınacak dövizin vadesi, fiyatı (kuru) ve miktarı önceden belirlenerek sözleşmeye bağlanmaktadır.

Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir

Döviz kurlarındaki dalgalanmadan kaynaklı kur risklerinin kontrol edilmesi ve bunun getireceği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla şirketlerce forward işlemleri yapılmaktadır. Yapılan forward işlemleri uyarınca, satıcı konumundaki banka ile ileri bir tarihte satın alınacak dövizin vadesi, fiyatı (kuru) ve miktarı önceden belirlenerek sözleşmeye bağlanmaktadır.

Bazı durumlarda grup şirketinin limitlerinin yetersiz olması nedeniyle doğrudan banka ile forward sözleşmesine taraf olarak işlem yapamaması nedeniyle holding şirketi olarak grup şirketi adına forward işlemi yapılabilmektedir. Grup şirketi adına yapılan forward işlemi sonucunda, vade tarihinde bankadan satın alınan döviz cinsi para tutarının aynı grup şirketine transfer edilmesinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı, kendi hesaplarında kur farkından kaynaklı gelir veya gider kaydı yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeninin nasıl olması gerektiği konularında duraksamalar yaşanmaktadır. Kurumlar, BSMV, VUK ve Katma Değer Vergisi açısından uygulamalar aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılacaktır:

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "6.1.1. Forward işlemleri" başlıklı bölümünde;

 "Forward sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeye konu olan finansal varlığı sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almasını, karşı tarafın da sözleşmeye konu finansal varlığı satmasını şart koşan bir sözleşme türüdür.

 Forward işlemi esas itibarıyla, bir "taahhüt" niteliğinde olduğundan ve gelirin elde edilmesi sözleşmenin sonuçlandırılması ile gerçekleştiğinden, vadeye kadar dönem içinde yapılan değerlemelerin (reeskont işlemlerinin) kurum kazancı ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Kurum kazancına dahil edilecek kâr veya zararın vade sonunda tespit edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin vadeden önce bozulması halinde ise forward işleminden doğan kâr veya zararın sözleşmenin bozulma tarihinde kurum kazancına dahil edilmesi gerekecektir.

Öte yandan, forward sözleşmesinin teslimat ile sonuçlanması halinde, yapılan işlem esas itibarıyla bir varlığın alım-satım işleminden farklı olmayacağından, sözleşmenin vade tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların değerinin, sözleşmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir."  açıklamaları yer almaktadır.

 Forward işlemleri esas itibariyle bir taahhüt niteliğinde olup gelir veya gider tahakkuku sözleşmenin sonuçlandırılması ile mümkün olabilecektir. Ticari faaliyet nedeniyle kur farkından doğacak riskleri azaltmak üzere banka ile yapılacak sözleşme kapsamındaki forward işlemlerinin fiziki teslimatla sonuçlandırılması halinde sözleşmenin vade tarihinde satın alınan döviz, sözleşmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara alınacak olup bir mal alışından farksız olan bu işlem dolayısıyla kâr veya zarardan söz edilemeyecektir. Ancak, bu forward işlemiyle fiziki teslimat olmaksızın sadece fark rakamının karşı tarafa ödenmesi sonucunu doğuran nakdi uzlaşı öngörülmüşse, işlemden doğan kâr veya zararın sözleşmenin vade tarihinde, sözleşmenin vadeden önce bozulması halinde ise bozulma tarihinde kayıtlara intikal ettirilmesi ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

Grup şirketinizden alınan yazılı talep doğrultusunda, grup şirketi adına yapılan ve hesaplarda ayrı şekilde takip edilen forward işlemlerine ilişkin olarak vade tarihinde bankadan satın alınan döviz cinsinden paraların aynen grup şirketine transfer edilmesi işlemlerinin kayıtlarda izlenmesi gerekmekte olup söz konusu işleme aracılık edilmesi dolayısıyla alınan komisyon bedelinin kurum kazancınıza dahil edilmesi gerektiği tabiidir.

Öte yandan, söz konusu komisyon bedellerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca emsallere uygun olarak belirlenmesi gerektiği açıktır.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Yönünden:

Gerek banker kapsamında BSMV mükellefi olmayan holdingin kendi grup şirketleri adına bankalar ile yaptığı forward işlemleri sonucunda elde ettiği gelirler gerekse söz konusu holding tarafından grup şirketlerine bu işlemlere ilişkin aktarılan tutarlar sonucu elde edilen gelirler BSMV'nin konusuna girmemektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Yönünden:

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 4 üncü maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

- 17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) kapsamına giren işlemlerin KDV'den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Holding tarafından iştiraki olan grup şirketi adına banka ile yapılan forward işlemi sonucunda sözleşmedeki tutarlar ve her türlü kar/zarar ile işleme ait tüm maliyetlerin aynen grup şirketine aktarılması işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Şirketin söz konusu işleme aracılık etmesi dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca emsale uygun aldığı bedel ise şirketin sunduğu hizmetin karşılığını teşkil edeceğinden, genel oranda KDV'ye tabi tutulacaktır.

 

ahmetakinmersin@gmail.com

www.ahmetakin.com.tr


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

    Bu habere henüz yorum yapılmamış.
Tarih : 22.05.2020 19:40:11
TARIM SEKTÖRÜ YENİ STRATEJİK SEKTÖR OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR...
Devamı...

Tarih : 15.05.2020 17:23:41
AKP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİ BİLMEDİĞİNİ BİLMİYOR...
Devamı...

Tarih : 8.05.2020 17:34:31
YALANLA VE HAMASETLE EKONOMİ YÖNETİLEMEZ...
Devamı...

Tarih : 30.04.2020 17:39:45
MUHALEFET PARTİLERİ EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEM ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPMALI...
Devamı...

Tarih : 24.04.2020 15:34:12
DEVLETİ AKP’NİN İÇİNE YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR...
Devamı...

Tarih : 17.04.2020 16:57:04
KORONAVİRÜS VE TÜRKİYE EKONOMİSİ...
Devamı...

Tarih : 10.04.2020 17:55:06
TEK ADAM REJİMİ TÜRKİYE’NİN CANINA OKUYOR...
Devamı...

Tarih : 3.04.2020 18:12:28
KORONA VİRÜS ADRES TANIMIYOR...
Devamı...

Tarih : 28.03.2020 12:58:05
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?...
Devamı...

Tarih : 20.03.2020 17:36:00
YAŞ SEBZE ve MEYVELERDE GERÇEKLEŞEN FİRELERİN GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 13.03.2020 15:55:15
SÜRESİNDE DÜZENLENMEYEN FATURANIN SONRADAN DÜZENLENMESİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU...
Devamı...

Tarih : 6.03.2020 15:00:13
DÜNYA LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ...
Devamı...

Tarih : 28.02.2020 23:17:48
EUROBOND NEDİR ve EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 21.02.2020 15:55:28
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA KALİTELİ VE ANLAMLI PROJELER İÇİN KATILIMIN GELİŞTİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 15.02.2020 19:03:38
HURDA TİCARETİNDE VERGİ UYGULAMALARI...
Devamı...

Tarih : 6.02.2020 18:25:32
MERKEZ BANKASI MI, MERKEZİN BANKASI MI?...
Devamı...

Tarih : 31.01.2020 12:52:21
AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR...
Devamı...

Tarih : 23.01.2020 18:13:41
İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2020 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA