Haberler
SÜRESİNDE DÜZENLENMEYEN FATURANIN SONRADAN DÜZENLENMESİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU | Ahmet AKIN | Yeminli Mali Müşavir | Resmi Web Sitesi
SÜRESİNDE DÜZENLENMEYEN FATURANIN SONRADAN DÜZENLENMESİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU
Tarih : 13.03.2020 15:55:15 | Okunma Sayısı : 105
Satış işlemine ilişkin faturanın süresinde sehven düzenlenmediğinin fark edilmesi durumunda sonradan düzenlenen faturanın hangi dönem olarak dikkate alınacağı aşağıda yazılı olduğu şekilde olacaktır.

Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir

Satış işlemine ilişkin faturanın süresinde sehven düzenlenmediğinin fark edilmesi durumunda sonradan düzenlenen faturanın hangi dönem olarak dikkate alınacağı aşağıda yazılı olduğu şekilde olacaktır.

I- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 219 uncu maddesinde, "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, özet belge (primanota) ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez"

- 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.",

- (231/5) maddesinde, "5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.",

Buna göre, faturanın malın teslimi ve hizmetin ifasından itibaren tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmekte olup, bu süreden sonra düzenlenen faturalar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılmakta ve bu belgeleri vermek ve almak zorunda olanlar hakkında Kanunun ilgili ceza hükümleri kapsamında işlem tesis edilmektedir.

Bunun yanı sıra, anılan Kanunun 230 uncu maddesi uyarınca faturanın, düzenlendiği tarih bilgisini içermesi zorunlu olduğundan, geçmişte satılmış bir mala ilişkin olarak sonradan düzenlenecek faturalarda düzenlendiği tarih bilgisine yer verilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan, faturanın yedi günlük süreden sonra düzenlenmiş olması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması, faturada yazılı mal veya hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi faturanın defter kayıtlarına intikalinde geçerli belge olarak kabulünü engellememektedir.

Buna göre, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte düzenlenerek kanuni defterlere kaydedilmesi gereken faturanın, sonraki yıllarda geçmişe dönük olarak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl defterine kaydedilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel muhasebe ilkelerine uymak ve ilgili yıl (vergiyi doğran olayın meydana geldiği yıl) gelir hesaplarıyla bağlantı kurulmak suretiyle söz konusu faturanın içinde bulunulan yılın defterlerine kaydedilmesi gerekmektedir.

 

II- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ticari kazancın tarifi" başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır.

Buna göre, kurum kazancına dahil olan muamelelere ilişkin tutarların miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleştiği tarih itibarıyla kurumlar vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından, sonradan düzenlenmiş faturalara konu işlemin tamamlandığı tarihte miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşen yani tahakkuk eden tutarların, bu tarih itibarıyla kurum kazancına dâhil edilmesi gerekmektedir.

III- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanununun 10 uncu maddesinde; vergiyi doğuran olayın; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında doğacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; firma tarafından vergiyi doğuran olay; satışın yapıldığı tarihinde meydana gelmekte olup, satış işlemine ilişkin KDV'nin ilk olarak işlemin yapıldığı dönemine ilişkin KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan söz konusu KDV'nin ait olduğu dönemde beyan edilmemesi durumunda zamanında beyan edilmeyen KDV ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli cezalı tarhiyatların yapılması gerektiği açıktır.

 

ahmetakinmersim@gmail.com

www.ahmetakin.com.tr


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

    Bu habere henüz yorum yapılmamış.
Tarih : 22.05.2020 19:40:11
TARIM SEKTÖRÜ YENİ STRATEJİK SEKTÖR OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR...
Devamı...

Tarih : 15.05.2020 17:23:41
AKP GENEL BAŞKANI ERDOĞAN EKONOMİ BİLMEDİĞİNİ BİLMİYOR...
Devamı...

Tarih : 8.05.2020 17:34:31
YALANLA VE HAMASETLE EKONOMİ YÖNETİLEMEZ...
Devamı...

Tarih : 30.04.2020 17:39:45
MUHALEFET PARTİLERİ EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEM ÜZERİNDEN MUHALEFET YAPMALI...
Devamı...

Tarih : 24.04.2020 15:34:12
DEVLETİ AKP’NİN İÇİNE YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR...
Devamı...

Tarih : 17.04.2020 16:57:04
KORONAVİRÜS VE TÜRKİYE EKONOMİSİ...
Devamı...

Tarih : 10.04.2020 17:55:06
TEK ADAM REJİMİ TÜRKİYE’NİN CANINA OKUYOR...
Devamı...

Tarih : 3.04.2020 18:12:28
KORONA VİRÜS ADRES TANIMIYOR...
Devamı...

Tarih : 28.03.2020 12:58:05
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?...
Devamı...

Tarih : 20.03.2020 17:36:00
YAŞ SEBZE ve MEYVELERDE GERÇEKLEŞEN FİRELERİN GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 13.03.2020 15:55:15
SÜRESİNDE DÜZENLENMEYEN FATURANIN SONRADAN DÜZENLENMESİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU...
Devamı...

Tarih : 6.03.2020 15:00:13
DÜNYA LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ...
Devamı...

Tarih : 28.02.2020 23:17:48
EUROBOND NEDİR ve EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 21.02.2020 15:55:28
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA KALİTELİ VE ANLAMLI PROJELER İÇİN KATILIMIN GELİŞTİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 15.02.2020 19:03:38
HURDA TİCARETİNDE VERGİ UYGULAMALARI...
Devamı...

Tarih : 6.02.2020 18:25:32
MERKEZ BANKASI MI, MERKEZİN BANKASI MI?...
Devamı...

Tarih : 31.01.2020 12:52:21
AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR...
Devamı...

Tarih : 23.01.2020 18:13:41
İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2020 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA