Haberler
LİMAN SAHALARINDA DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN YAPILAN HİZMETLERDE KDV İSTİSNAS | Ahmet AKIN | Yeminli Mali Müşavir | Resmi Web Sitesi
LİMAN SAHALARINDA DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN YAPILAN HİZMETLERDE KDV İSTİSNAS
Tarih : 18.01.2019 08:53:43 | Okunma Sayısı : 186
İstisna kapsamına giren hizmetlerin temininde acentelerin aracılık görevi yapmaları istisna uygulamasına engel değildir. Acenteler vekil sıfatıyla gemi sahibinin veya işleticisinin gereksinim duyduğu her türlü işlemleri ikmal ederler ve aracılık faaliyetinde bulunurlar. Bu işlemlerin yapılması sırasında ortaya çıkan masraflara ilişkin fatura ve benzeri belgeleri gemi sahibi veya işleticisi adına alırlar. Bazı hallerde ve zorunluluk sonucu bu belgeler acente adına da düzenlenebilir. Acente, namına hareket ettiği firmanın unvanını ve / veya gemi adını zikretmek suretiyle, bu belgeleri kendi kaydına almaksızın dekont ekinde ilgilisine ulaştırmalı, belge kendi adına düzenlenmişse faturalama işlemi yapılmalıdır. Acentelerin deniz hava taşıma araçlarına yaptıkları kendi hizmetlerinin bedeli olarak aldıkları acentelik ücreti veya acente komisyonu olarak isimlendirilen hizmet bedelleri de yasanın 13/b maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Ahmet AKIN – Yeminli Mali Müşavir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (13/b) maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

İstisnanın uygulanması için hizmetin;

-Liman ve hava meydanlarında,

-Deniz ve hava taşıma araçları için,

yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmazken; liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanması mümkün değildir.

İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir.

İstisna kapsamına giren hizmetlerin temininde acentelerin aracılık görevi yapmaları istisna uygulamasına engel değildir. Acenteler vekil sıfatıyla gemi sahibinin veya işleticisinin gereksinim duyduğu her türlü işlemleri ikmal ederler ve aracılık faaliyetinde bulunurlar. Bu işlemlerin yapılması sırasında ortaya çıkan masraflara ilişkin fatura ve benzeri belgeleri gemi sahibi veya işleticisi adına alırlar. Bazı hallerde ve zorunluluk sonucu bu belgeler acente adına da düzenlenebilir. Acente, namına hareket ettiği firmanın unvanını ve / veya gemi adını zikretmek suretiyle, bu belgeleri kendi kaydına almaksızın dekont ekinde ilgilisine ulaştırmalı, belge kendi adına düzenlenmişse faturalama işlemi yapılmalıdır. Acentelerin deniz hava taşıma araçlarına yaptıkları kendi hizmetlerinin bedeli olarak aldıkları acentelik ücreti veya acente komisyonu olarak isimlendirilen hizmet bedelleri de yasanın 13/b maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Limanlarda deniz taşıma araçları için yapıldığı belirlenen aşağıdaki hizmetler  KDV Yasası’nın 13/b maddesiyle düzenlenen istisnadan yararlanabilecektir:      

 • Geminin tonajına göre belirlenen acentelik komisyonu,
 • Polis, sağlık memuru, gemi personeli gibi kimselerin açıkta demirleyen gemiye götürülüp getirilmesi, gemi ile ilgili parça ve malzemelerin gemiye götürülmesi,
 • Personel için gemiye kumanya taşınması, gemi çöpünün dökülmesi,
 • Palamar, çekek, kılavuzluk, römork, servis motoru hizmetleri,
 • Geminin limana uğramasının sağlanması,
 • Kurtarma, yüzdürme, rıhtıma veya açığa çekme işleri,
 • İşgaliye, liman, fener, sağlık resimleri,
 • Deniz Ticaret Odası payları ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri,
 • Kaptan vekalet yazısının tercümesi ve notere onayı, radar ve sair haberleşme hizmetleri,
 • Temizlik hizmetleri, yangın söndürme,
 • Gemi personeli için gümrük, polis, konsolosluk ve diğer resmi dairelere muamele yapılması, Fios – Liens (Free in and out, stowed) ve nezaret hizmetleri,
 • Yola elverişlilik belgesi verilmesi, koruyucu acentelik hizmetleri, gözetim hizmetleri,

 

Öte yandan, limanlarda deniz taşıma araçları için değil de bunlar tarafından taşınan yük ve yolcuya verilen ve Yasanın 13/b maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmeyen hizmetler ise şunlardır:

 • Yolcuların rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma taşınması,
 • Yükün rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma taşınması,
 • Yükün gemiye yüklenmesi ve gemiden boşaltılması,
 • Yükün hazırlanması, tartılması, depolanması,
 • Liman içi yük nakli,
 • Yükün gemiye yerleştirilmesi ve boşaltılmasına nezaret edilmesi (primaj),
 • Maçuna (vinç) ve free - out hizmetleri,
 • Yolcuya ve yüke ilişkin resmi muamelelerin yaptırılması,

 

Ancak, limanlarda yük ve yolcuya verilen hizmetlerin KDV Yasası’nın 16/1-c maddesinde sayılan transit, aktarma, geçici depo, gümrük antreposu, gümrük sahası ve serbest bölge rejimleri kapsamında olması halinde, bu hizmetler, KDV’den istisna olabilecektir.  Aksi halde bu hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Bu durumda, verginin konusuna girmeyen veya Yasa’nın 16/1-c maddesine göre vergiden istisna olan hizmetlerle ilgili yüklenilen vergiler, KDV Yasası’nın 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılamayacaktır.

 

ahmetakinmersin@gmail.com

      www.ahmetakin.com.tr


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

  Bu habere henüz yorum yapılmamış.
Tarih : 13.06.2019 09:20:34
YURT DIŞINDA MUKİM FİRMA İLE İMZLANAN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 6.06.2019 11:14:14
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA SAHİPLERİNE TESLİMİ YAPILAN KONUTLARIN VERGİLENDİRİLMESİ...
Devamı...

Tarih : 30.05.2019 08:35:26
TÜRMOB KENDİSİNİ YENİLEYEBİLDİĞİ SÜRECE MESLEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEBİLECEKTİR...
Devamı...

Tarih : 24.05.2019 15:57:04
HOŞGELDİN MONARŞİ...
Devamı...

Tarih : 17.05.2019 08:25:24
YEREL YÖNETİMDE YENİ DİNAMİKLER, TÜRKİYE’NİN KENTLERİNDEN KENTLERİN TÜRKİYESİ’NE...
Devamı...

Tarih : 10.05.2019 11:56:57
HER ŞEY GÜZEL OLACAK...
Devamı...

Tarih : 3.05.2019 08:30:51
YABANCI BAYRAKLI GEMİLERE VERİLEN ACENTELİK HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BELGE DÜZENİ...
Devamı...

Tarih : 26.04.2019 08:21:32
ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL, KONAKLAMA vb. GİDERLER İÇİN STOPAJ YAPILIP YAPILMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 19.04.2019 09:00:32
MERSİNLİLER GÜVEN DUYDUĞU ADAYI SEÇER...
Devamı...

Tarih : 12.04.2019 08:21:35
MEZİTLİ’DE YENİ DÖNEM...
Devamı...

Tarih : 5.04.2019 08:50:39
YENİŞEHİR’E YENİ BAŞKAN...
Devamı...

Tarih : 28.03.2019 09:09:20
DEMOKRASİ KAZANSIN...
Devamı...

Tarih : 22.03.2019 08:39:55
ŞİRKET ORTAĞININ AR-GE TEŞVİKİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI...
Devamı...

Tarih : 15.03.2019 08:15:59
TÜRKİYE’NİN FALINDA S-400 FÜZELERİ GÖRÜNÜYOR...
Devamı...

Tarih : 8.03.2019 11:53:07
SATIŞ ve PAZARLAMA DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMES...
Devamı...

Tarih : 1.03.2019 08:35:23
YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN “Credit Note” BELGESİ...
Devamı...

Tarih : 22.02.2019 13:03:32
YURT DIŞI REKLAMASYON KESİNTİSİ GİDER YAZILABİLİR Mİ?...
Devamı...

Tarih : 15.02.2019 12:11:27
“TED GİBİ KONUŞ”...
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2019 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA