< < < Geri Dön  |  Yazı Tarihi : 01.03.2011 03:05:06 | Okunma : 2927


LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ

     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası’nın 17’nci maddesi kurumlarda tasfiye işlemlerini açıklamaktadır. Bu madde hükümlerine göre:

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

c) Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.

ç) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.

d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.

Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre tasfiye süresi bir yıl olup, tasfiyeye girmeden önce bilanço hesaplarının sadeleştirilmesi yani borçların ve alacakların, demirbaşlar ve diğer hesapların bakiyelerinin sıfırlanması faydalı olacaktır. Tasfiye işlemlerinin adımlarını aşağıda yazılı olduğu şekilde özetleyebiliriz:

1. Ortaklar kurulu kararı, tasfiyeye giriş bilançosu ve tasfiye memurunun seçimi, şirket ünvanına “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmesi,

2. Dilekçe, noter onaylı ortaklar kurulu kararı ve noterden tasfiye memuru ya da memurlarının imza beyannamesi ile ticaret siciline müracaatı takiben Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde üç defa alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması,

3. Dilekçe, Ticaret Sicili tasdikli ortaklar kurulu kararı, tasfiye memuruna ait imza sirküleri, alacaklılara davet ilanı, tasfiyeye giriş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tasfiyeye giriş bilançosu ile vergi dairesine müracaat işlemleri,

4.Tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın on beş’ine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine, tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi,

5.Tasfiye dönemi için yeni muhasebe defterleri tasdik ettirilmesi ya da eski defterlere ara tasdiki yapılması,

6. İlgili diğer resmi ve özel kurumlara tasfiyeye girildiğinin bir ay içinde bildirilmesi,

7. Tasfiye sonunda “kapanış ortaklar kurulu”nun yapılması,

8. Tasfiye beyannameleri, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. (1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği/03.04.2007) 

9. Tasfiye süresince KDV ve muhtasar beyannameleri gibi tüm beyannameler verilecektir. Tasfiye döneminde, tasfiye işlemleri ile ilgili geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. 

10. Tasfiye dönemi içindeki kurum, normal ticari işlemlere devam edebilecektir.  

11. Tasfiye dönemi sonunda şirket varlığının mevcut olması durumunda, ortakların sermaye hisseleri göz önüne alınarak yapılacak olan muhasebe kayıtlarının son iki maddesi şu şekilde olmalıdır:

-------------------------------  ...../..../..... ---------------------------------

Bankalar Hesabı                                    

                                                       Ortaklar Cari Hesabı

------------------------------- ...../..../.....  --------------------------------

Ortaklar Cari Hesabı

                                                        Bankalar Hesabı

                              Kapanış Maddesi     

____________________________________________________


Tarih : 25.09.2021 09:17:53
MERSİN’İN KIR ÇİÇEKLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELİYLE YEŞERİYOR
Devamı...

Tarih : 18.09.2021 19:16:27
YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÖZGÜN PROJELERİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR.
Devamı...

Tarih : 10.09.2021 11:10:42
STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ
Devamı...

Tarih : 4.09.2021 14:07:12
KONKORDATO SÜRECİNDEKİ BORÇLUDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILIP AYRILMAYACAĞI
Devamı...

Tarih : 28.08.2021 18:06:46
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN YOLU 29 Eylül – 02 Ekim 2021 TARİHLERİNDE MERSİN’DE KESİŞECEK
Devamı...

Tarih : 23.08.2021 09:42:05
YATIRIMDA FİİLEN KULLANILAN VEYA KULLANILMAYAN YATIRIM KREDİLERİ VE İŞLETME KREDİLERİNE İLİŞKİN FAİZ VE VADE FARKLARININ DURUMU
Devamı...

Tarih : 14.08.2021 15:15:42
BÜYÜK ÖDÜL GECESİ 15 EYLÜL’DE MERSİN DİVAN OTEL’DE YAPILACAK
Devamı...

Tarih : 6.08.2021 18:16:34
YABANCI PARA CİNSİNDEN DEFTER TUTAN MÜKELLEFİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE KUR FARKI UYGULAMASI
Devamı...

Tarih : 31.07.2021 10:01:44
SERBEST BÖLGEYE VERİLEN TAŞIMACILIK HİZMETİNDE KDV İSTİSNASI
Devamı...

Tarih : 27.07.2021 09:19:40
“TÜRKİYE’NİN TALİBAN İNANCIYLA ALAKALI TERS BİR YANI YOK”
Devamı...

Tarih : 16.07.2021 17:42:26
BELEDİYELERDE PROJE VE FİNANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
Devamı...

Tarih : 10.07.2021 09:14:49
AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI
Devamı...

Tarih : 2.07.2021 17:45:15
ENFLASYONLA SAMİMİ MÜCADELEYİ DESTEKLEYECEK KURUMSAL YAPI GEREKİYOR
Devamı...

Tarih : 25.06.2021 17:53:27
DEVLETİN TÜMÜNE ÇÖKTÜLER!
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2021 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA