< < < Geri Dön  |  Yazı Tarihi : 01.03.2011 03:05:06 | Okunma : 2539


LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ

     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Yasası’nın 17’nci maddesi kurumlarda tasfiye işlemlerini açıklamaktadır. Bu madde hükümlerine göre:

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

c) Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir.

ç) Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.

d) Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.

Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre tasfiye süresi bir yıl olup, tasfiyeye girmeden önce bilanço hesaplarının sadeleştirilmesi yani borçların ve alacakların, demirbaşlar ve diğer hesapların bakiyelerinin sıfırlanması faydalı olacaktır. Tasfiye işlemlerinin adımlarını aşağıda yazılı olduğu şekilde özetleyebiliriz:

1. Ortaklar kurulu kararı, tasfiyeye giriş bilançosu ve tasfiye memurunun seçimi, şirket ünvanına “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmesi,

2. Dilekçe, noter onaylı ortaklar kurulu kararı ve noterden tasfiye memuru ya da memurlarının imza beyannamesi ile ticaret siciline müracaatı takiben Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde üç defa alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması,

3. Dilekçe, Ticaret Sicili tasdikli ortaklar kurulu kararı, tasfiye memuruna ait imza sirküleri, alacaklılara davet ilanı, tasfiyeye giriş Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tasfiyeye giriş bilançosu ile vergi dairesine müracaat işlemleri,

4.Tasfiyeye giriş tarihini takip eden dördüncü ayın on beş’ine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine, tasfiye öncesi döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi,

5.Tasfiye dönemi için yeni muhasebe defterleri tasdik ettirilmesi ya da eski defterlere ara tasdiki yapılması,

6. İlgili diğer resmi ve özel kurumlara tasfiyeye girildiğinin bir ay içinde bildirilmesi,

7. Tasfiye sonunda “kapanış ortaklar kurulu”nun yapılması,

8. Tasfiye beyannameleri, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. (1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği/03.04.2007) 

9. Tasfiye süresince KDV ve muhtasar beyannameleri gibi tüm beyannameler verilecektir. Tasfiye döneminde, tasfiye işlemleri ile ilgili geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. 

10. Tasfiye dönemi içindeki kurum, normal ticari işlemlere devam edebilecektir.  

11. Tasfiye dönemi sonunda şirket varlığının mevcut olması durumunda, ortakların sermaye hisseleri göz önüne alınarak yapılacak olan muhasebe kayıtlarının son iki maddesi şu şekilde olmalıdır:

-------------------------------  ...../..../..... ---------------------------------

Bankalar Hesabı                                    

                                                       Ortaklar Cari Hesabı

------------------------------- ...../..../.....  --------------------------------

Ortaklar Cari Hesabı

                                                        Bankalar Hesabı

                              Kapanış Maddesi     

____________________________________________________


Tarih : 21.02.2020 15:55:28
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA KALİTELİ VE ANLAMLI PROJELER İÇİN KATILIMIN GELİŞTİRİLMESİ
Devamı...

Tarih : 15.02.2020 19:03:38
HURDA TİCARETİNDE VERGİ UYGULAMALARI
Devamı...

Tarih : 6.02.2020 18:25:32
MERKEZ BANKASI MI, MERKEZİN BANKASI MI?
Devamı...

Tarih : 31.01.2020 12:52:21
AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR
Devamı...

Tarih : 23.01.2020 18:13:41
İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Devamı...

Tarih : 17.01.2020 08:45:54
GRUP FİRMA ADINA YAPILAN FORWARD İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Devamı...

Tarih : 9.01.2020 17:50:33
BEN MERSİN SEVDALISIYIM DİYEN HERKES MERSİNLİDİR
Devamı...

Tarih : 3.01.2020 16:33:10
TÜRK DİLİNİ, ULUSAL KÜLTÜRÜMÜZÜN EKSİZSİZ BİR ANLATIM ARACI DURUMUNA GETİRMELİYİZ
Devamı...

Tarih : 26.12.2019 08:54:45
DÜNYA MELEK YATIRIMCILAR FORUMU
Devamı...

Tarih : 20.12.2019 13:34:43
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2019 YILI GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Devamı...

Tarih : 13.12.2019 16:30:44
TÜRKİYE’NİN SURİYELİ SIĞINMACILAR SORUNU
Devamı...

Tarih : 5.12.2019 16:46:23
BİLANÇO ESASINA TABİ ŞAHIS İŞLETMESİNİN TÜM AKTİF VE PASİFİYLE LİMİTED ŞİRKETE DEVRİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Devamı...

Tarih : 29.11.2019 13:27:55
ALLAH İNANDIRSIN DEVLETİ YÖNETMEK, CHP’Yİ YÖNETMEKTEN DAHA KOLAY…
Devamı...

Tarih : 22.11.2019 12:31:12
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SORUMLULARA AĞIR YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYOR
Devamı...


 
Anasayfa              |               İletişim            |              Giriş Sayfam Yap              |              Sık Kullanılanlara ekle              |              Gizlilik İlkeleri
 
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz..! ahmetakin.com.tr Copyright 2011-2020 Tüm hakları saklıdır..!

URA MEDYA